Normativa de la titulació

- Informació general

Assignatures lligades a les pràctiques
Codi Assignatura Tipus Crèdits ECTS
101838 Pràctiques Externes en Institucions Públiques i Privades Obligatòria 9

Requisits previs: Per poder matricular les Pràctiques en Entitats Públiques i Privades s’han d’haver superat 150 crèdits de la titulació.

 

- Normativa

Normativa de les pràctiques acadèmiques externes de la UdL

- Entitats col·laboradores del Grau en Dret

Llistat de les entitats on els alumnes poden realitzar les pràctiques.