Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Dret 
Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques 
Durada: 4 anys 
Crèdits ECTS: 240 
Títol a què dona dret: Graduat/Graduada en Dret per la Universitat de Lleida 
Publicació BOE: 16/12/2010 
Publicació Pla d'estudis BOE: 28/06/2017
Centre docentFacultat de Dret i Economia 
                      Carrer de Jaume II, 73 (Campus Cappont) 
                      E25001 Lleida 
                      Tel. +34 973 70 32 00 
                      Fax + 34 973 70 32 01 
                      http://www.fde.udl.cat

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries de formació bàsica (FB) 60
Matèries obligatòries (B) 135
Matèries optatives (O) 30
Pràctiques externes 9
Treball fi de grau 6
TOTAL CRÈDITS 240

Oferta docent - Curs 2023-2024