DAURA RAMON, JORDI

Categoria: ASSOCIAT/ADA T2
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: DRET
Email: jordi.daura@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Advocacia i Procura - UdL 1 LITIGACIÓ CIVIL
Grau en Dret - UdL 1 INTRODUCCIÓ AL DRET CIVIL. DRET DE LA PERSONA
Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 2 INTRODUCCIÓ AL DRET CIVIL. DRET DE LA PERSONA
Grau en Dret - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 5 TREBALL DE FI DE GRAU