Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Dret

Curs acadèmic

2023/2024

Crèdits ECTS

240 CTS

Preu crèdit ECTS

17,69 €

Centre que l'imparteix

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Any d'inici

2009/2010

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català (70%), Castellà (25%), Anglès (5%)

Places

115

Coordinació

Eduard-Valentin Pavel fdet.coordgdret@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Jornada acollida
Jornada acollida
Jornada acollida
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
FAQ'S per cursos
FAQ'S per cursos
FAQ'S per cursos
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat

El Grau de Dret proporciona una formació de contingut generalista que té com a objectius que els graduats i els graduades: (1) Coneguin amb precisió els coneixements bàsics de la Ciència del Dret; (2) Assoleixin les destreses i habilitats necessàries per al futur exercici de qualsevol de les professions jurídiques descrites en el perfil professional: comprensió de textos jurídics, redacció de tot tipus de documents jurídics, exposició oral i en públic, o debat en profunditat d'arguments jurídics, entre d'altres; (3) Obtinguin un coneixement suficient de l'estructura de l'ordenament jurídic nacional i comunitari, així com els continguts normatius de les diferents branques del dret.