RIBALTA HARO, JAIME

Category: SENIOR LECTURER
Academic profile: Doctorate
Department: PUBLIC LAW
Email: jaume.ribalta@udl.cat

Teaching

Teaching Course Subject
Master's Degree in Gender's Studies amd Management of Equality Policy 1 METHODOLOGY OF THE RESEARCH AND OF THE SCIENTIFIC DIFFUSION
Doble titulació:Grau en Dret i Grau en Adminsitració i Direcció d'Empreses 1 HISTORY OF LAW
Degree in Law 1 HISTORY OF LAW
Degree in Law 4 BACHELOR'S THESIS
Doble titulació:Grau en Dret i Grau en Adminsitració i Direcció d'Empreses 5 BACHELOR'S THESIS

Research

Publications Year Authors Type
El Dret català en la Guerra Civil i la 'Comissió Tècnico-Assessora' de la Generalitat de Catalunya 2022 Ribalta Haro, Jaume; Arroyo Amayuelas, Esther Capítol de llibre d'investigació
Autonomía y legislación durante la Segunda República en Cataluña. La actividad de la 'Comissió Jurídica Assessora' de la Generalitat republicana 2017 Ribalta, Jaume Capítol de llibre d'investigació
Avantprojecte de llei sobre la filiació extramatrimonial. Edició crítica i estudi d'un avantprojecte de llei inèdit de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya durant la Segona Re 2016 Ribalta, Jaume Article d'investigació
La Casa de les Egipcíaques: presó o custòdia per a dones adúlteres? 2016 Capdeferro i Pla, Josep; Ribalta Haro, Jaume Capítol de llibre d'investigació
Contratos de servicios y de obra. Contornos y tipificación desde el derecho romano hasta las codificaciones civiles contemporáneas 2015 Ribalta, Jaume Article d'investigació
Banyuts catalans. L'adulteri i la Casa de les Egipcíaques a la Barcelona moderna 2014 RIBALTA, J. et CAPDEFERRO, J. Llibre d'investigació
La formación de la tripartición locativa: desde el Derecho romano hasta la Codificación civil 2012 RIBALTA, J. Capítol de llibre d'investigació
La reivindicación del sistema parlamentario catalán de Antiguo Régimen en època constitucional 2011 RIBALTA, J. Capítol de llibre d'investigació
Biografías de los juristas: Josep Comes [], Josep Aités Grau [] 2008 RIBALTA, J. Article en llibre
Biografías de los juristas: Pere Pagès [258-259], Miquel Joan Pallarés [263], Pere Joan Perera Blasco [284-285], Acaci Antoni de Ripoll [396-397], Francesc Solsona [558] 2008 RIBALTA, J. Article en llibre
Biografía del jurista: Francesc Fitor Monsalvo 2008 RIBALTA, J. Article en llibre
Ideas y sólo ideas jurídicas: una visión catalana de las instituciones de crédito hipotecario en la España de mediados de siglo XIX 2007 RIBALTA, J. Capítol de llibre d'investigació
Les Ordinacions d'en Sanctacília. Servituds, relacions de veïnatge i límits al dret de propietat en el dret (històric) català 2006 RIBALTA, J. Llibre en premsa
Recognoverunt Proceres 2006 RIBALTA, J. Article en llibre
Ordinacions d'en Sanctacília 2006 RIBALTA, J. Article en llibre
Dret urbanístic medieval de la Mediterrània 2005 RIBALTA, J. Llibre d'investigació
Emfiteusi 2005 RIBALTA, J. Article en llibre
El procés al (darrer) comte (de Pallars) 2003 RIBALTA, J. Capítol de llibre d'investigació
Constitución catalana y Cortes de Cataluña. Excerpta vuitcentista de Peguera a càrrec de Ramon López Soler 2003 RIBALTA, J. Article d'investigació
Nuisance and Negatory Action in Catalonia: a Historical and Comparative Reading of a Process of Legislative Modernisation 2003 RIBALTA, J. Article d'investigació
Ferran II vs. Hug Roger III. Crimen laesae maiestatis in primo capite 2002 RIBALTA, J. Capítol de llibre d'investigació
Dels 'donats' als 'acollits'. La llei 22/2000, d'acolliment de persones grans 2001 RIBALTA, J.; ARROYO, E. Capítol de llibre d'investigació
Immissions i acció negatòria a Catalunya: una lectura històrica i comparativa d'una modernització legislativa 2001 Ribalta J. Article d'investigació
Ius cudendi monetam, sobirania i pactisme a Catalunya. Els problemes jurídics de l'anomenada moneda local catalana 1996 RIBALTA, J. Article d'investigació
Ius cudendi monetam, sobirania i pactisme a Catalunya. Els problemes jurídics de l'anomenada moneda local catalana 1996 RIBALTA, J. Capítol de llibre d'investigació
De voluntate universitatis. La formació i l'expressió de la voluntat del municipi (Tàrrega, 1214-1520) 1995 TURULL, M.; RIBALTA, J. Capítol de llibre d'investigació
Recensión a: Jorge Robinat, Estudio de una peculiar figura jurídica: el Obispo de Urgel, Copríncipe de Andorra 1995 RIBALTA, J. Article d'investigació
Justicia en tiempos de revolución: una libertad sin garantías. La libertad política de imprenta y el affaire de El Robespierre Español (1811-1814) 1994 RIBALTA, J. Capítol de llibre d'investigació
De natura Deputationis Generalis Cathaloniae. Una aproximación a través de la literatura polemista del Seiscientos. Las alegaciones jurídicas sobre el pleito de las insaculaciones de la Diputac 1993 RIBALTA, J. Article d'investigació
Ciutat i poder en el feudalisme declinant a la Catalunya baixmedieval (Diferenciació social i distribució social de l'espai urbà a Cervera, 1340-1382) 1992 RIBALTA, J.; TURULL, M. Article d'investigació
Recensión a: Max Turull, La configuració jurídica del municipi baixmedieval 1992 RIBALTA, J. Article d'investigació
De la ciutat al municipi passant per la història 1992 RIBALTA, J. Article d'investigació
Rafael Gras y d'Esteva i l'estudi del municipi medieval a Lleida 1992 TURULL, M.; RIBALTA, J. Capítol de llibre d'investigació
Diccionari d'Història de Catalunya 1992 Ribalta, J. Capítol de llibre d'investigació
De voluntate universitatis. La formació i l'expressió de la voluntat del municipi (Tàrrega, 1214-1520) 1991 TURULL, M.; RIBALTA, J. Article d'investigació
Entre la universitas i el concilium generale: el Consell General a Tàrrega (1313-1396) 1990 Turull M, Ribalta J. Article d'investigació
Alguns aspectes del règim municipal de Tàrrega i Cervera al segle XIV 1987 RIBALTA, J.; TURULL, M. Article d'investigació
Llibre de Consells de la Paeria de Lleida (1345) 1983 RIBALTA, J.; TURULL, M. Article d'investigació