DAURA RAMON, JORDI

Category: ADJUNCT LECTURER PART TIME T2
Academic profile: Bachelor's degree / pre-EHEA degree / engineering degree
Department: LAW
Email: jordi.daura@udl.cat

Teaching

Teaching Course Subject
MU en Advocacia i Procura - UdL 1 CIVIL LITIGATION
Doble titulació: MU en Advocacia i Procura i MU Sistema de Justícia Penal 1 CIVIL LITIGATION
Degree in Law 1 INTRODUCTION TO CIVIL LAW. LAW OF PERSONS
Doble titulació:Grau en Dret i Grau en Adminsitració i Direcció d'Empreses 2 INTRODUCTION TO CIVIL LAW. LAW OF PERSONS