BOSCH SERRANO, MARIONA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: DRET
Adreça electrònica: mariona.bosch@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Dret - UdL 1 COMPARATIVE LAW
Grau en Dret - UdL 2 DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 3 DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 5 COMPARATIVE LAW